Voor wie

Arbeidsconflict oplossen

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflict

Confronteer je een arbeidsconflict of een negatieve dynamiek binnen je team? Arbeidsconflicten oplossen begint met het herkennen van signalen, waaronder hoog ziekteverzuim, maar ook minder zichtbare issues zoals uitsluiting en pesten. Deze problemen vereisen dringend aandacht. Als HR-manager, directeur/eigenaar, bestuurder, teamleider of bedrijfsarts is het jouw verantwoordelijkheid om proactief te handelen. Met mijn expertise als register mediator, sta ik klaar om je te ondersteunen in het effectief aanpakken van deze arbeidsconflicten. Samen werken we aan het creëren van een positieve en waarderende werkomgeving, waarin open communicatie en respect voorop staan.

Verbeterpunten

De lijst met verbeterpunten die je voor ogen hebt, is niet alleen divers en uitgebreid, maar sommige punten zijn ook al geruime tijd hardnekkig aanwezig in je organisatie. Om je een duidelijker beeld te geven, laat me een aantal voorbeelden delen uit mijn dagelijkse praktijk als mediator. Deze knelpunten komen vaak voor en je zult ze wellicht herkennen. Ze variëren van communicatieproblemen en conflicten tussen teamleden tot aan uitdagingen in het managen van verandering en het omgaan met weerstand binnen teams. Elk van deze problemen heeft zijn eigen dynamiek en vereist specifieke aandacht en aanpak. Als je deze situaties herkent, ben je al een stap dichter bij het vinden van een oplossing.

Toenemend verzuim

Ik was me er niet van bewust hoe ernstig de situatie was, en nu is hij onverwachts ziek thuis. Achteraf gezien waren er tekenen die ik niet had moeten negeren. Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. Deze situatie benadrukt het belang van tijdige en aandachtige communicatie binnen ons team, om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Vertraging

We ervaren een aanzienlijke vertraging in onze besluitvormingsprocessen en de onderlinge afstemming kost veel meer tijd dan voorheen. Deze inefficiëntie heeft ertoe geleid dat projecten en taken nu tot drie keer langer duren om te voltooien. Dit heeft directe gevolgen voor onze klanttevredenheid en -retentie; we zien dat we klanten verliezen als gevolg van deze vertragingen. Het is cruciaal om te begrijpen wat er aan de hand is en snel actie te ondernemen om deze trend om te keren en de efficiëntie van onze processen te herstellen.

Te veel fouten

We ondervinden aanzienlijke problemen door aanhoudende fouten die worden gemaakt door de andere afdeling, en helaas ondervindt ons team daar direct de negatieve gevolgen van. Voordat ik het goed en wel besefte, werd de verantwoordelijkheid onterecht bij ons neergelegd, wat leidde tot een gespannen confrontatie tussen onze teams. Het is cruciaal dat we deze kwestie aanpakken, de onderliggende oorzaken identificeren en samenwerken om herhaling in de toekomst te voorkomen, in plaats van elkaar de schuld te geven.

Destructieve werksfeer

Ik had nooit de intentie om tot dit punt te komen, maar de gedachte om nog langer samen te werken met hem is ondraaglijk voor mij. Er lijkt iets diepers aan de hand te zijn binnen onze organisatie. Het personeelsverloop heeft een ongekend hoog niveau bereikt. We moeten ons afvragen wat de onderliggende oorzaken zijn van deze onrust en hoe we een omgeving kunnen creëren die samenwerking en werkplezier bevordert, in plaats van tot verdere conflicten en vertrek van medewerkers leidt.

De optimale begeleiding om samen met jou en andere betrokkenen aan de slag te gaan, wordt zorgvuldig afgestemd op jouw specifieke behoeften, doelstellingen en de urgentie van de situatie. Elk traject dat we aanbieden, is uniek en varieert in lengte, benadering en de rol die ik als mediator inneem. Dit betekent dat we altijd een op maat gemaakte aanpak kunnen ontwikkelen die precies past bij jouw omstandigheden en gewenste uitkomst.

Wil je meer weten over mij?