Visie

Systemische aanpak in mediation

Bij Simul Mediation hanteren we een unieke benadering voor mediation, die verder gaat dan alleen het directe conflict. Onze visie is vergelijkbaar met de dynamiek van wedstrijdrijden op een motor – het is niet alleen de motor die telt, maar ook de weg en de omgeving. Zo bekijken wij conflicten binnen organisaties als deel van een groter systeem.

Visie

Diepgaand Begrip van Organisatiesystemen

Wij zien elk bedrijf en team als een eigen ecosysteem. Wanneer er binnen dit systeem regels overtreden worden, leidt dit tot disbalans. Mensen binnen dit systeem streven naar een nieuwe balans, vaak door het zoeken naar een nieuwe positie. Wij helpen bij het bepalen of deze nieuwe posities gezond zijn en of ze bijdragen aan constructieve veranderingen.

Van Symptoombestrijding naar Oorzaakanalyse

Wij geloven niet in symptoombestrijding. Onze focus ligt op het doorgronden van de oorzaken van conflicten en gedragingen. Door vragen te stellen over de oorsprong van gedragsmechanismen en hun effectiviteit, ontwikkelen we een dieper inzicht in de conflictdynamiek en werken we samen aan een oplossing die verder gaat dan het oppervlakkige.

Een Scherpe Blik op Onderliggende Kwesties

Met onze systemische benadering krijgen we een helder zicht op de factoren die gedrag in conflictsituaties bepalen. Dit helpt ons om de echte issues te identificeren en samen met alle betrokkenen een wijs en passend pad naar oplossing te kiezen.

In lijn met onze filosofie ‘Trust the Process’, creëren we een omgeving van rust en vertrouwen. Dit proces geeft iedereen de ruimte om hun positie te bepalen en de nodige stappen voor vooruitgang vast te stellen. Als mediation specialist zorg ik voor de nodige rust en structuur, zowel bij mijzelf als bij de deelnemers aan de mediation.

Bij Simul Mediation gaan we verder dan alleen het oplossen van het conflict; we streven naar het herstellen van balans en het bouwen aan een gezonde toekomst voor alle betrokkenen.

orange facade with windows and balconies architect BYADWQZ 2 scaled 1

Wil je meer lezen over het proces dat ik als MfN Register mediator volg?

Het proces

Van de eerste kennismaking tot het bereiken van een overeenkomst, bij Simul Mediation begeleiden we je zorgvuldig naar een toekomstgerichte oplossing voor je conflict.

Kennismaking

1. Kennismaking

Tijdens onze kennismakingssessie verkennen we samen of Simul Mediation aansluit bij jouw behoeften. We bespreken de kernprincipes van mediation en duiken in de specifieke uitdagingen waar jij mee te maken hebt, om een duidelijk beeld te krijgen van hoe we samen kunnen werken aan een oplossing.
Mediation

2. Mediation

In de mediationfase zijn alle partijen actief betrokken en staat open communicatie centraal. We richten ons op het grondig bespreken van het conflict of de belemmeringen, waarbij elke partij de kans krijgt om hun perspectief te delen en gezamenlijk te werken aan een begripvolle en haalbare oplossing.
Vervolgbijeenkomst

3. Vervolgbijeenkomsten

In de fase van vervolgbijeenkomsten duiken we dieper in het conflict, met sessies die specifiek afgestemd zijn op de aard en complexiteit van het probleem. Deze bijeenkomsten zijn cruciaal om alle aspecten van het conflict grondig te bespreken en te werken aan een constructieve oplossing.
Oplossing bepalen

4. Oplossing bepalen

Gebaseerd op de inzichten uit onze mediationgesprekken, richten we ons nu op het verkennen en bespreken van mogelijke oplossingen. Dit proces is gericht op het vinden van een weg vooruit die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is.
Overeenkomst

5. Overeenkomst

De laatste fase van het proces culmineert in een overeenkomst, waarin alle gemaakte afspraken die leiden tot de oplossing van het conflict zijn vastgelegd. Deze overeenkomst wordt door alle betrokken partijen ondertekend, wat de gezamenlijke toewijding aan de oplossing en het pad vooruit bevestigt.