Aanbod

Gespreksbegeleiding, Conflictoplossing & Mediation

Vanaf onze eerste kennismaking tot aan de definitieve oplossing van jouw conflict, zorgen wij ervoor dat je gedurende het hele mediationproces precies weet waar je aan toe bent.

Factoren van een conflict

Het is duidelijk: er speelt een conflict. Toch aarzelen veel directeuren, eigenaren en managers om werkgerelateerde problemen als zodanig te labelen. Dit komt door diverse factoren die vaak spelen bij het erkennen en benoemen van conflicten op de werkvloer.

Perceptie

Er heerst een angst voor hoe anderen het conflict zullen beoordelen, met de onderliggende gedachte: 'Als er een conflict is, betekent dit dat je je zaken niet op orde hebt of dat je de situatie niet onder controle hebt.' Deze vrees voor een negatief oordeel kan een grote rol spelen in hoe conflicten worden waargenomen en aangepakt.

Aannames

Vaak wordt de oorzaak van een probleem ten onrechte toegeschreven aan factoren die niet op feiten zijn gebaseerd. Zo kan men ten onrechte aannemen dat een medewerker ongeschikt is voor zijn functie, dat een teamleider onredelijk is, of dat een team zich niet flexibel genoeg opstelt. Dergelijke ongefundeerde aannames kunnen de situatie verergeren en leiden tot ongerechtvaardigde conclusies en beslissingen.

Verbinding

De kern van het probleem ligt vaak in het gebrek aan wederzijdse verdieping tussen de partijen. Er wordt onvoldoende onderzocht en begrepen wat er aan beide kanten speelt, wat essentieel is voor het opbouwen van een constructieve dialoog en het vinden van een oplossing.

Cultuur

Blinde vlekken binnen de organisatie spelen een grote rol in het in stand houden van conflicten. De bestaande waarden en normen van het bedrijf creëren vaak een status quo, waarbij de gebruikelijke manier van doen - hoe het altijd is gegaan - niet ter discussie wordt gesteld. Deze onbewuste acceptatie kan leiden tot het over het hoofd zien van belangrijke onderliggende problemen.

Leiderschap

Het management toont vaak een gebrek aan kritische zelfreflectie, wat essentieel is voor effectief leiderschap. Een specifiek probleem is het onvermogen om af te stemmen op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals veranderingen in het werkethos van medewerkers. Dit kan leiden tot een kloof tussen leiderschap en de behoeften en verwachtingen van het team.

aanbod

Op maat

Het ideale begeleidingstraject in mediation is voor elke situatie uniek, variërend in duur, rol en aanpak. Als mediation specialist is mijn eerste stap het verkrijgen van een volledig inzicht in de relevante factoren van het conflict, waaronder zowel de duidelijke als de onderliggende problemen. Ook is het essentieel om de behoeften, doelstellingen en de urgentie van alle betrokkenen grondig te begrijpen.

Mijn aanpak is volledig maatwerk. De initiële opzet van het traject wordt gevormd na een intakegesprek, waarna het verder wordt verfijnd door een diepgaande inventarisatie. In mijn praktijk bied ik drie hoofdcategorieën van mediationdiensten aan, elk afgestemd op specifieke behoeften en situaties.

Sessies met afzonderlijke partijen

Stel, er is een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker, waarbij de medewerker inmiddels ziek thuis is. In zo'n situatie kan de bedrijfsarts een mediator inschakelen om de vastgelopen situatie te doorbreken. Gedurende meerdere sessies werk ik samen met zowel de leidinggevende als de medewerker om tot de kern van het probleem te komen en een passende oplossing te vinden. Mijn rol als mediator is om een veilige en constructieve omgeving te creëren waarin beide partijen open kunnen communiceren en samen kunnen werken aan herstel van de relatie en het oplossen van het conflict.

Gespreksbegeleiding

Wanneer spanningen op de werkvloer beginnen op te lopen, is het cruciaal om vroegtijdig in te grijpen voordat deze uitmonden in een volwaardig conflict. In dit voorstadium bied ik gespreksbegeleiding aan, gericht op het voorkomen van escalatie. Tijdens deze sessies faciliteer ik open communicatie tussen de betrokken partijen, waardoor misverstanden en onuitgesproken frustraties aan het licht komen. Het doel is om een veilige ruimte te creëren waarin men vrijuit kan spreken, luisteren en begrip kan opbouwen. Door vroeg in te grijpen en de onderliggende oorzaken van onenigheid aan te pakken, kunnen we de situatie de-escaleren en een gezonde werkomgeving behouden. Deze preventieve aanpak helpt niet alleen in het voorkomen van toekomstige conflicten, maar versterkt ook de onderlinge relaties en het algehele teamgevoel.

Wil je vrijblijvend je situatie met mij bespreken?

Neem dan contact met me op. Ik denk graag met je mee, maatwerk maak je immers samen!