Visie

Van kijken naar zien​

Wedstrijdrijden op een motor en mediation hebben veel met elkaar gemeen. Net zoals je bij het racen niet alleen op de motor moet letten, is er bij mediation ook meer aan de orde dan alleen het conflict.

Race motor

Disbalans

Elk bedrijf en team vormt een systeem an sich. Zodra de regels in dat systeem overtreden worden dan gebeurt er iets in het systeem met disbalans tot gevolg. Iedereen binnen het systeem wil vervolgens weer in balans komen en gaat daarom op zoek naar een nieuwe positie. De vraag is of die nieuwe positie een gezonde is qua compensatiegedrag en verantwoordelijkheden.

Wanneer er op het werk een impasse tussen mensen ontstaat of mensen realiseren zich dat ze in een destructief patroon zijn terecht gekomen – beiden zijn voorbeelden van disbalans in een systeem –  dan is het van belang dat de betrokkenen bewust worden van waar hun gedrag vandaan komt. Zo niet, dan ben ik als mediator bezig met symptoombestrijding en daar geloof ik niet in. Het gaat er dus om dat ik altijd rekening houd met alle elementen, alle perspectieven in acht neem en we vandaaruit gezamenlijk voor het optimale resultaat gaan. Vragen zoals waar komen je mechanismen vandaan, welke zijn helpend en welke niet, zijn hierbij cruciaal om te onderzoeken.

Kortom, door een systemische benadering te hanteren kun je beter zien wat de factoren zijn die het gedrag bepalen in de ontstane conflictsituatie op het werk. Je krijgt daardoor een scherpe blik op de onderliggende issues, je beslist vervolgens samen wat wijsheid is en welke oplossingsrichting gekozen en uitgevoerd wordt.  

Aanvullend op deze benadering is de “Trust the process” filosofie van cruciaal belang. Ik beschouw dat als mijn lijfspreuk. Het is het vertrouwen dat je vanuit rust de ruimte creëert om te voelen waar jij staat en welke stappen je moet nemen om in beweging te komen en te blijven. Vanuit mijn rol als mediation specialist zorg ik voor die rust. Bij mezelf, maar vooral ook bij de mensen aan tafel.

Orange facade

Wil je meer lezen over het proces dat ik als MfN Register mediator volg?

Het proces

Van kennismaking tot overeenkomst, Simul Mediation helpt jou om tot een oplossing te komen voor de toekomst.

Kennismaking

1. Kennismaking

Om te bepalen of we een match zijn, bespreken we wat mediation is en waar je tegen aanloopt.
Mediation

2. Mediation

Tijdens de mediation doen alle partijen actief mee en worden het conflict of de belemmeringen besproken.
Vervolgbijeenkomst

3. Vervolgbijeenkomsten

Afhankelijk van het probleem zullen er verschillende vervolgbijeenkomsten zijn waarin het conflict besproken wordt.
Oplossing bepalen

4. Oplossing bepalen

Met mediation gesprekken als input gaan we mogelijke oplossingen bekijken en bespreken.
Overeenkomst

5. Overeenkomst

In de overeenkomst staan alle afspraken die gemaakt zijn om tot de oplossing te komen, dat wordt ondertekend door alle partijen.